Czerwona-Zielona Rewolucja

Czerwono-Zielona Rewolucja

Czerwono-Zielona Rewolucja to połączenie idei socjalizmu i ekologii aspirujące do zjednoczenia ruchów lewicowych i proekologicznych pod szyldem gruntownej przebudowy systemu kapitalistycznego.

„Dążenie do odnowy ziemi i dążenie to urzeczywistnienia sprawiedliwego ładu społecznego były do teraz głoszone głównie jako paralelne ruchy polityczne, bez szczególnego nacisku na wzajemne uświadamianie się, nie wspominając nawet o współpracy, na masowym poziomie. Tego typu współpraca, jednakże, a przynajmniej do niej dążenie, jest w centrum Czerwono-Zielonej Rewolucji”

Red-Green Revolution: The Politics and Technology of Ecosocialism – Victor Wallis

                       

Ekosocjalizm może być adekwatnym systemem dla rozwiązania problemów naszej cywilizacji. Socjalizm, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, z jednej strony najbardziej narażonych na wpływy krwiożerczego kapitalizmu i zmian związanych z automatyzacją i ociepleniem klimatu, z drugiej mniej zrażonymi wypaczeniami wcześniejszych inkarnacji, zyskuje na popularności nawet w Stanach Zjednoczonych. Ekosocjalizm który łączy nurty ekologiczne, których znaczenie uwidoczniły protesty młodych w ostatnich latach, oraz na nurty społeczne, takie jak równouprawnienie, lepsze warunki pracy, ograniczenie wpływów kapitału wraz z ideą gwarantowanego dochodu podstawowego może być atrakcyjny dla mas najbardziej narażonych na losy prekariatu i wykluczonych.

Bardzo ważnym elementem implementacji ekosocjalizmu jest społeczne poparcie. Z jednej strony naturalnymi poplecznikami są młodzi, prekariat, pracownicy w gig-ekonomii, z drugiej Wallis podaje przykłady tradycyjnych społeczeństw w Ameryce Północnej, którzy mają przed-klasową strukturę społeczną a zarazem są zaangażowane w walkę o ochronę przyrody. Innym przykładem funkcjonującym w socjalistycznie inspirowanych systemach są rady pracownicze, kooperatywy pracownicze, akcje bezpośrednie.  Inną inspirującą tradycją są rewolucje socjalistyczne, oparte na organizacji partyjnej i skoncentrowane na przejęciu władzy i jej wykorzystaniu. 

Czerwono-Zielona Rewolucja to idea oparta na demokratycznym procesie, ale w związku z ogromem wymaganej przebudowy i potrzeby zupełnie nowego ładu społeczno-ekonomicznego potrzebne jest obalenie dotychczasowych ram i doktryny kapitalistycznej.

Czytaj więcej o ekosocjalizmie tutaj.