Tipping point i zmiany klimatyczne

Tipping point czyli punkt w którym od którego procesy stają się poważne i nieodwracalne to istotny termin przy opisie zmian klimatycznych.


W przypadku planety procesy związane z klimatem są bardzo złożone i nieregularne, może istnieć więcej niż jeden tipping point. Po za tym procesy są nielinearne więc trudno określić w jakim kierunku się rozwiną. Często przywoływany przykład to rosnąca temperatura i topniejące masy lodu na Antarktydzie i Grenlandii, które wraz z topnieniem prowadzą do tego, że masy wody spowodują nie tylko podniesienie się poziomów oceanów, ale też kolejne konsekwencje w postaci zmiany prądów morskich, dodatkowo nasilających topnienie lodów, co z kolei prowadzi do malejąca powierzchni lodu a w wyniku tego zmniejszonej powierzchni odbijającej promienie słoneczne, bo zamiast lodu będziemy mieli większe połacie morskie albo lądowe które absorbują energię słoneczną w odróżnieniu do białych mas lodu które tę energię odbijają i wysyłają w przestrzeń. Z tym powiązany jest kolejny aspekt a mianowicie chmury albo chmury kondensacyjne, jeżeli ilość pary wodnej, bo tym są chmury jest w atmosferze większa prowadzi to do odbijania się energii od nich od spodu i prowadzi do zamknięcia obiegu, inaczej energia ta mogłaby opuścić atmosferę. 


Morza podniosły się o około 19 cm między rokiem 1901 a 2010. Dwie trzecie tego wzrostu z powodu zwiększonej objętości wody w wyniku wzrastającej temperatury. Jedna trzecia z powodu topniejących lodowców, głównie na Antarktydzie i Grenlandii ale też znacznie szybciej topniejących lądowych lodowców w górach.